Het ontwerpen van een nieuwe website verloopt globaal volgens de vier volgende fasen.

Fase 1: Oriëntatie en verzamelen

In deze fase worden ideeën gevormd. Het gaat dan om de propositie van uw bedrijf of activiteit.

Alles begint met een grondige inventarisatie. Wat zijn uw ideeën en wensen? In een brainstormsessie kijken we samen hoe u uw business het beste kunt positioneren. Het vraagt wat extra tijd en inspanning, maar uit het uiteindelijke resultaat blijkt dat dit zeer de moeite waard is. Onze bestaande klanten bevestigen dit ook.

Na de brainstorm volgen nog, afhankelijk van de situatie, enkele behoorlijk intensieve gesprekken. Daarbij is het vertrekpunt steeds de markt die u bedient c.q. wilt gaan bedienen. Waar zitten uw (potentiële) klanten? Waarom zouden ze met uw bedrijf zaken ‘moeten’ doen?

Vervolgens dienen afbeeldingen verzameld te worden en teksten geschreven

Fase 2: Ontwerpfase

Allereerst komt de basis tot stand waarbij een globale indruk getoond kan worden. Bij de opdrachtgever wordt dan getoetst of het design de goede kant opgaat.

Als het basisconcept duidelijk is, wordt gewerkt aan de verdere opbouw. Ook tijdens deze fase vindt regelmatig overleg plaats, bij alle essentiële keuzemomenten wordt u als opdrachtgever betrokken. Daarmee wordt voorkomen dat het eindresultaat afwijkt van uw verwachtingen.

In deze fase wordt al rekening gehouden met de vindbaarheid van de website in zoekmachines als Google. Ook de koppeling aan social media wordt meegenomen.

Fase 3: Website online

De website gaat in goed overleg met de opdrachtgever online. Vanaf dat moment begint een periode van nazorg, Vaak worden dan nog kleine wijzigingen doorgevoerd, met name in de tekst.

De website wordt aangemeld bij Google en waar nodig wordt de SEO verder geoptimaliseerd.

Fase 4: Onderhoud

Een website moet onderhouden worden. Daarbij gaat het om zowel technische als ook inhoudelijke zaken.

Websites worden op grote schaal aangevallen daarom is het updaten van alle onderdelen van groot belang. De beveiliging moet op orde zijn. Ook neemt het aantal functionaliteiten toe, daarmee kunnen soms nieuwe elementen toegevoegd worden aan de website.

Ook inhoudelijk dient de website onderhouden te worden. We kennen allemaal de voorbeelden van websites waar de inhoud al jarenlang verouderd is, een dergelijke website lijkt wel ‘verlaten’ te zijn door de eigenaar. Dat betekent anti-reclame.

Dienstverlening

  • Het bouwen van een geheel nieuwe website
  • Advies over uw huidige website
  • Eventueel restylen en/of verbeteren van een bestaande website
  • Zoekmachine optimalisatie (SEO): verbeteren van de score in zoekmachines als Google
  • Internetmarketing
  • Redigeren van teksten.

Prijs

Wat kost het bouwen van uw nieuwe website? De prijs hangt uiteraard af van uw wensen. Na een vrijblijvende inventarisatie is er een duidelijk beeld. Omdat opdrachtgevers meestal zelf niet zeker zijn over de specificaties, vindt een inventarisatie meestal plaats tijdens een persoonlijk gesprek. U krijgt dan direct een offerte op maat met een faire en vaste prijs.